Informacija o zaštiti podataka

Stanje: 01.07.2021

U sljedećim informacijama o zaštiti podataka CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) daje informacije o obradi Vaših osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici.

A. Općenite informacije o zaštiti podataka

I. Ime i podaci za kontakt voditelja obrade

Voditelj obrade:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Njemačka
infoclaas@claas.com

II. Podaci za kontakt stručnjaka za zaštitu podataka

Stručnjaka za zaštitu podataka možete kontaktirati na sljedeći način:

CLAAS KGaA mbH
Povjerenik za zaštitu podataka
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Njemačka
privacy@claas.com

III. Trajanje pohrane

CLAAS pohranjuje vaše osobne podatke pohranjujemo samo na razdoblje tijekom kojeg je pohrana potrebna radi ostvarivanja svrhe njihova prikupljanja odnosno obrade. Ako je potrebno, CLAAS pohranjuje vaše podatke pohranjujemo tijekom razdoblja trajanja poslovnog odnosa. Ono posebice obuhvaća uspostavljanje i sklapanje ugovora.

Osim toga, CLAAS pohranjuje vaše osobne podatke pohranjujemo ako i dokle god je to potrebno za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza. Stoga vaše podatke obrađujemo u svrhu ispunjavanja trgovačkopravnih ili poreznopravnih obveza o dokazivanju i čuvanju. Razdoblja za pohranu i dokumentaciju koja se tamo pružaju su šest godina u skladu sa zahtjevima trgovačkog zakona prema § 257 HGB i do deset godina na temelju poreznih zahtjeva prema § 147. AO, pod uvjetom da još uvijek nisu potrebni u porezne svrhe (npr. Jer porezna revizija još uvijek traje). Rokovi počinju krajem kalendarske godine u kojoj je račun stvoren.

Ako podaci više nisu potrebni za ispunjenje ugovornih ili pravnih obveza, redovito se brišu, osim ako ste dali pristanak CLAAS -u na obradu vaših podataka i / ili je daljnja obrada neophodna zbog legitimnih interesa CLAAS -a, npr. B. za pridobivanje kupaca, za obranu od pravnih zahtjeva u pravnim sporovima. Prilikom obrade podataka za zaštitu od pravnih zahtjeva u pravnim sporovima, razdoblje pohrane temelji se i na zakonskim rokovima zastare. Prema §§ 195 i dalje. Njemačkog građanskog zakonika (BGB) to je do 30 godina, pri čemu je redovita zastara 3 godine počevši od kraja kalendarske godine u kojoj nastaje tužba. U tom slučaju obrada je ograničena, odnosno ograničena na minimum potreban za to i blokirana u druge svrhe.

Navedeno se ne odnosi ako je nešto posebno opisano u posebnim informacijama o zaštiti podataka.

IV. Kategorije primatelja

 • Pažljivo odabrani pružatelji usluga. Pružatelji usluga koje smo mi angažirali, a koji nas podržavaju pri provedbi poslovnog odnosa, ostvaruju pristup podatcima. To su poduzeća u kategorijama pružatelja usluga hostiranja, upravljanja podatcima, softvera kao usluge, usluga e-pošte, IT usluga (npr. održavanje i podrška, migracija podataka), konzaltinga, pružatelja usluga u okviru podrške prve, druge i treće razine, usluga pozivnih centara, administracije klijenata, poduzeća zaduženih za pisanu komunikaciju s klijentima, marketinga, medijske tehnike, telekomunikacije, upravljanja odnosima s klijentima i privlačenja potencijalnih klijenata, pružatelja usluga praćenja, promidžbenih agencija, usklađenosti, usluga zbrinjavanja (npr. uništavanja dokumenata), poduzeća koja za nas provode analize, pružatelja usluga financijskog upravljanja, usluga otpreme i logistike, usluga tiska te pružatelja tehnoloških usluga (npr. za hardver i dijelove pribora). Ako se osim toga angažiraju dodatne kategorije pružatelja usluga, to je navedeno u Posebnim informacijama o zaštiti podataka.
 • Prosljeđivanje trećim stranama. Osim toga, vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim stranama ako nam to dopuštaju zakonske ili ugovorne odredbe i/ili ako ste vi dali svoju privolu za to. Pod tim se uvjetom podatci mogu prosljeđivati sljedećim kategorijama primatelja: javna tijela i ustanove (npr. državno odvjetništvo, policija, porezna uprava, nadzorno tijelo za zaštitu podataka) radi provedbe upita državnih tijela ako je to u vašem interesu ili ako smo to zakonski obvezni učiniti. Pravna je osnova čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo f odnosno c OUZP-a.
 • Prijenosi podataka izvan grupe CLAAS. Vaše podatke prenosimo drugim poduzećima unutar grupe CLAAS ili im omogućujemo pristup tim podatcima. Ako se to provodi u administrativne svrhe, to se temelji na našem legitimnom interesu za internim administrativnim svrhama i izvješćivanjem unutar koncerna. Pravna je osnova čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo f OUZP-a. Ako je to potrebno za uspostavljanje ugovora na vaše nahođenje odnosno za ispunjavanje ugovornih obveza ili je uslijedilo uz vašu privolu, pravna je osnova čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b OUZP-a odnosno čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo a OUZP-a. Ako za to imamo zakonsko opravdanje, pravna osnova proizlazi iz čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo c OUZP-a. Za prosljeđivanja trećim osobama koja premašuju ovaj opseg upućujemo na Posebne informacije o zaštiti podataka.
 • Treće osobe s kojima imamo trajan poslovni odnos. Ako je to potrebno za uspostavljanje ugovora odnosno za ispunjavanje ugovornih obveza ili je uslijedilo uz vašu privolu, pravna je osnova čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b OUZP-a odnosno čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo a OUZP-a. Ako za to imamo zakonsku obvezu, pravna osnova proizlazi iz čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo c OUZP-a.

V. Prijenos u treće države

Ako vaše osobne podatke samostalno ili putem pružatelja usluga prenosimo u države izvan Europske unije, u tu ćemo svrhu poštivati posebne propise čl. 44. i daljnje članke OUZP-a te ćemo i svoje pružatelje usluga obvezati na poštivanje tih pravila. Vaše ćemo podatke stoga prenositi u države izvan Europske unije samo uz uvjet poštivanja razine zaštite zajamčene OUZP-om. Ta razina zaštite posebno se jamči odlukom o prikladnosti Europske komisije ili putem prikladnosti jamstava u skladu s čl. 46. OUZP-a.

Prijenos podataka u treće države (države izvan EU-a odnosno Europskoga gospodarskog prostora – EGP-a) provodi se

 • ako je to potrebno za izvršenje ugovora čija ste vi ugovorna strana ili odgovaranje na vaše upite
 • je to potrebno radi očuvanja našeg legitimnog interesa.
 • je to zakonski propisano ili ako ste nam dali privolu.
 • ako se to provodi u okviru obrada naloga pri uključivanju pružatelja usluga.

Ako za dotičnu državu ne postoji odluka Europske komisije o razini zaštite podataka koja je u skladu s europskim zahtjevima o zaštiti podataka, odgovarajućim ugovorima osigurat ćemo da se vaša prava i slobode zaštite na prikladan način. Takvim se sporazumom osigurava da primatelj podataka posjeduje prikladnu razinu zaštite podataka, posebno putem sporazuma o takozvanim standardnim ugovornim klauzulama Europske unije sklopljenih s primateljem. U protivnom možemo prijenos podataka provesti i na temelju vaše izričite privole. Svoju privolu u svakom trenutku možete opozvati s budućim učinkom, usp. Odjeljak A.VII. Točnije informacije stavit ćemo vam besplatno na raspolaganje na vaš upit putem prethodno navedenih podataka za kontakt.

Ako se tijekom obrade podataka putem primatelja bez prikladne razine zaštite oslanjamo isključivo na vašu privolu, skrenut ćemo pozornost na postojanje sljedećih rizika: možda ne postoje dovoljna pravila na temelju kojih bi se vaši osobni podatci zaštitili na prikladan način, ne postoji nadzorno tijelo za zaštitu podataka, provedba vaših prava ispitanika u pogledu zakonodavstva o zaštiti podataka otežana je ili se zanemaruje, ne postoji kontrola nad daljnjom obradom ni prijenosom podataka trećim osobama.

Dodatne informacije po potrebi možete pronaći u Posebnim informacijama o zaštiti podataka.

VI. Obveza za stavljanjem osobnih podataka na raspolaganje

Ako u posebnim informacijama o zaštiti podataka nije drugačije navedeno, niste niti zakonski niti ugovorno dužni dati svoje podatke.

VII. Prava ispitanika

U skladu s čl. 15. OUZP-a imate pravo na ostvarivanje pristupa svojim pohranjenim osobnim podatcima. Ako su obrađivani vaši netočni osobni podatci, u skladu s čl. 16. OUZP-a imate pravo na ispravak. Ako su zakonski preduvjeti ispunjeni, možete zahtijevati brisanje ili ograničavanje obrade te uložiti prigovor na obradu podataka (čl. 17., 18. i 21. OUZP-a). U skladu s čl. 20. OUZP-a možete iskoristiti pravo na prenosivost podataka u slučaju podataka koji se na temelju vaše privole ili ugovora s vama automatski obrađuju.

Informacije o vašem pravu na prigovor u skladu s čl. 21. OUZP-a

1. Iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju čl. 6. st. 1. t. 1 sl. f OUZP-a (obrada podataka na temelju odmjeravanja interesa).

Ako podnesete prigovor, CLAAS više neće obrađivati vaše osobne podatke osim ako CLAAS može dokazati relevantne razloge obrade koji nadilaze vaše interese, vaša prava i vaše slobode ili ako obrada služi za ostvarenje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva.

2. CLAAS obrađuje vaše osobne podatke radi izravne promidžbe. Imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih podataka u svakom trenutku u svrhu takve promidžbe.

Ako prigovorite obradi u svrhu izravne promocije, onda CLAAS više neće obrađivati vaše osobne podatke u te svrhe.

Prigovor se može podnijeti bez obrasca i treba ga uputiti na sljedeću adresu:

privacy@claas.com

Pravo na opoziv vaše privole u skladu s čl. 7. st. 3. OUZP-a

Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, u svakom trenutku imate pravo opozvati tu privolu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju vaše privole do njezina opoziva.

Privola se može povući bez obrasca. Možete rabiti podatke za kontakt navedene u stavku A. II. Ako CLAAS pruža dodatne mogućnosti za ostvarivanje povlačenja (npr. poveznica za odjavu novosti u svakoj e-pošti), bit ćete obaviješteni o tome u posebnim informacijama o zaštiti podataka.

Možete ostvariti svoja prava prema CLAAS koristeći podatke za kontakt navedene u stavku A. II.

Ako ste mišljenja da je obrada podataka protivna zakonodavstvu o zaštiti podataka, imate pravo na ulaganje prigovora nadzornom tijelu za zaštitu podataka po svojem izboru. (Čl. 77. OUZP-a).

Naravno, svoj prigovor u svakom trenutku možete uputiti i službeniku za zaštitu podataka koncerna CLAAS (privacy@claas.com).

Ako su važeća prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka, vaše podatke obrađujemo u svrhu ispunjavanja naših zakonski obveza sukladnih čl. 6 st. 1.t. 1 sl. c OUZP-a.u vezi s čl. 15-22, 12 st. 3-6 OUZP-a kao i čl. 7 do. 3 OUZP-a. To uključuje obradu vaših podataka u svrhu jedinstvene identifikacije osobe na koju se odnosi obrada podataka i tražnje dodatnih informacija u svrhu potvrđivanja identiteta. To činimo na temelju naše zakonske obveze prema čl. 12 st. 6 OUZP-a. To uključuje prosljeđivanje podataka primatelju prema čl. 19 OUZP-a kada se to odnosi na zahtjev za ispravak podataka, brisanje ili ograničenje obrada (čl. 16, 17 st. 1, 18 OUZP-a) i odgovarajuće komunikacije s primateljem (čl. 19 OUZP-a) i vas kao osobe na koju se to odnosi (čl. 12 OUZP-a).

B. Posebne informacije o zaštiti podataka dostupnost naše internetske stranice široj javnosti

I. Dostupnost naše internetske stranice široj javnosti

Ako internetsku stranicu koristite samo u informacijske svrhe, odn. ako niste registrirani i ako ne prenosite informacije CLAAS na drugi način (npr. putem našeg obrasca za kontakt), CLAAS prikuplja samo podatke koje vaš preglednik prenosi na naš poslužitelj. Prikupljanje podataka tehnički je nužno, kako bismo vam mogli prikazati internetsku stranicu. Pravna osnova je čl. 6 st. 1 t. 1 sl. b OUZP-a. Pohrana u datoteku dnevnika nakon što ste posjetili stranicu je potrebna kako bi se osigurala funkcionalnost internetske stranice i sigurnost tehničkog sustava. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 t. 1 sl. f OUZP-a. Obradi podataka koja se temelji na legitimnim interesima možete se u svakom trenutku s bilo kojim djelovanjem za ubuduće usprotiviti usp. stavak A. VII. Naš legitimni interes za obradom podataka je u gore navedenim svrhama.

Prilikom posjete našoj internetskoj stranici prikupljamo sljedeće kategorije podataka: podaci o uporabi i prometu, tehnički podaci dokumentacije i zapisnika npr.

 • datum i vrijeme pristupa
 • razlika u vremenskoj zoni do srednjeg vremena po Greenwichu (GMT)
 • IP adresa
 • ime hosta računala koje pristupa
 • internetska stranica s koje je pristupljeno internetskoj stranici
 • internetska stranica s koje se pristupa internetskoj stranici (sadržaj zahtjeva)
 • stranice koje su posjećene na internetskoj stranici
 • poruka je li pristup bio uspješan
 • količina prenesenih podataka
 • informacije o tipu preglednika, jezik i korištena verzija
 • operacijski sustav

Podaci se brišu čim više nisu potrebni u svrhu svog prikupljanja. Kod internetske stranice to se događa kad završi sesija. Kod datoteke dnevnika to se događa najkasnije nakon 30 dana. Podaci se neće pohraniti zajedno s vašim ostalim osobnim podacima.

Za prikaz vanjskih sadržaja na našoj internetskoj stranici (npr. integracija IFRAMEs za prikaz kataloga kolekcije CLAAS) vaše gore navedene osobne podatke prenosimo trećim osobama (npr. društvima CLAAS grupe). Pravna osnova je čl. 6 st. 1 t. 1 sl. c, f OUZP-a. Naš je legitimni interes učiniti internetsku stranicu zanimljivijom i jednostavnijom za korištenje. Možete prigovoriti obradi podataka na temelju legitimnog interesa u svakom trenutku za ubuduće, usp. stavak A. VII.

II. Korištenja usluga (npr. kolačići, alati za analizu i remarketing)

CLAAS koristi usluge (npr. kolačiće, alate za analizu i remarketing) na ovoj internetskoj stranici. Uz pomoć ovih usluga, CLAAS pohranjuje informacije na vašem krajnjem uređaju (npr. u vašem pregledniku) i/ili pristupa informacijama koje su već pohranjene na vašem krajnjem uređaju. Ove informacije mogu biti osobne i neovisne o osobnoj referenci. Ako je potrebno, nakon pohrane ili pristupa slijedi naknadna obrada osobnih podataka prema vašem odabiru kategorije.

CLAAS koristi sljedeće usluge u sljedećim kategorijama:

Ako je korištenje usluge (tj. pohrana informacija na vašem krajnjem uređaju i/ili pristup informacijama pohranjenim na vašem krajnjem uređaju) tehnički potrebno, pravna osnova je čl. 25 st. 2 TTDSG u vezi s čl. 6 st. 1 S. 1 sl. b, c, f OUZP-a. Ove informacije mogu biti osobne i neovisne o osobnoj referenci. Ako nakon pohrane ili pristupa slijedi obrada osobnih podataka koji se odnose na vas, obradit ćemo ih u mjeri u kojoj je to moguće

 • potrebno za izvršenje ugovora čija ste vi ugovorna strana (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b OUZP-a)
 • zakonski propisano (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo c OUZP-a)
 • potrebno za zaštitu naših legitimnih interesa (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo f OUZP-a).

U svakom trenutku možete s budućim učinkom uložiti prigovor na obradu podataka koja se temelji na legitimnom interesu, usp. Odjeljak A. VII. Imate mogućnost izbrisati kolačiće putem postavki svojeg web-preglednika.

Pravna osnova za korištenje usluga (tj. pohrana informacija na vašem krajnjem uređaju i/ili pristup informacijama pohranjenim na vašem krajnjem uređaju) iz kategorija statističke analize, marketinga, dodatnih funkcija je čl. 25 st. 1 S. 1 TTDSG u vezi s čl. 6 st. 1 S. 1 sl. a OUZP-a na temelju vaše privole. Ove informacije mogu biti osobne i neovisne o osobnoj referenci. Ako nakon pohrane ili pristupa slijedi obrada osobnih podataka koji se odnose na vas prema vašem odabiru kategorije, obradit ćemo ih na temelju čl. 6 st. 1 S. 1 sl. a OUZP-a na temelju vaše privole. Povlačenje privole ne utječe na pravovaljanost pohrane informacija na vašem krajnjem uređaju i/ili pristupa informacijama na vašem krajnjem uređaju niti naknadne obrade osobnih podataka prema vašem odabiru kategorije provedene na temelju vaše privole. Vaša je privola dobrovoljna.

Vaša privola vrijedi šest mjeseci. Nakon toga vas ponovno molimo vašu privolu. Također ćemo vas ponovno zatražiti vašu privolu putem prikazanog natpisa za kolačiće ako su na internetskim stranicama dodane nove usluge ili ako su se usluge toliko promijenile da nam je potrebna nova privola za nastavak pružanja usluga (npr. kod promjene namjene).

Vodite računa da vaše individualne postavke preglednika mogu biti takve da se vaše postavke ne mogu dugoročno pohraniti (npr. privola) i da ćemo vas prilikom svakog posjeta našoj stranici ponovno tražiti privolu.

III. Statistička analiza na više web stranica - podijeljena odgovornost

U svrhu statističke analize na više web stranica, vaši podaci o vašem ponašanju korisnika koje prikupljamo uz pomoć Google Analyticsa na ovoj web stranici (operater: CLAAS KGaA mbH) https://configurator.claas.com (operater: CLAAS Global Sales GmbH), web stranica https://accounts.claas.com/ (operater: CLAAS KGaA mbH) i https://connect.claas.com (operater: CLAAS Global Sales GmbH) kombiniraju se i koriste ocjenjuju CLAAS KGaA mbH i CLAAS Global Sales GmbH.

CLAAS KGaA mbH1 i CLAAS Global Sales GmbH2 su zajedno odgovorni.

Sa službenikom za zaštitu podataka koncerna može se stupiti u kontakt na sljedeći način: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Njemačka, group.dpo@claas.com.

Strane su se složile da će operater odgovarajuće web stranice pružiti informacije u skladu s člankom 13., 14. GDPR-a. Prava subjekta podataka možete ostvariti izravno kod odgovarajućeg operatora.


C. Posebne informacije o zaštiti podataka obrade (općih) upita i žalbi i s time povezana komunikacija (npr. zahtjevi za informacijama, narudžbe ili podrška, zahtjev za povratni poziv).

Možete kontaktirati CLAAS putem podataka za kontakt koji se nalaze na ovoj internetskoj stranici ili putem obrasca za kontakt dostupnog na internetskoj stranici. Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo obradili vaše upite, poslali vam odgovor ili uložili žalbu.

To se temelji na našem legitimnom interesu sukladno čl. 6 st. 1 sl. f OUZP-a prilikom obrade vaših upita, uloženih žalbi i komunikacije s korisnicima i interesentima. Možete prigovoriti obradi podataka u svakom trenutku, usp. stavak A. VII. Ako je to potrebno za sklapanje ugovornog odnosa, obrada se temelji na čl. 6 st. 1 t. 1 sl. b OUZP-a.

Podaci potrebni za odgovor na vaš kontakt su obvezni podaci i označeni su zvjezdicom (*). Osim toga, ostale podatke možete nam dobrovoljno dati na raspolaganje. Radi se o osobnim identifikacijskim podacima (npr. naslov, ime i prezime), podacima za kontakt (npr. telefonski broj, adresa e-pošte), podacima o poduzeću (npr. tvrtka, adresa) i podacima o komunikacijskom sadržaju ( ako nam želite ostaviti dodatne informacije o vašem upitu).

Osim toga obrađujemo i podatke o uporabi i prometu (npr. IP adresa, datum i vrijeme vašeg upita). Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 st. 1 t. 1 sl. f OUZP-a temeljena na našim legitimnim interesima kako bi se osigurala funkcionalnost ove internetske stranice i sigurnost informacijsko tehničkog sustava.

Osim obrade upita i žalbi podatke koristimo u promotivne i marketinške svrhe usp. stavak D. ovih informacija o zaštiti podataka.

Prema potrebi vaše podatke dajemo i trećim stranama, na primjer CLAAS distributeru, koji je zadužen za vas ili kog ste Vi odabrali, ili proslijediti poduzeću koncerna CLAAS grupe, ako je to potrebno, kako bismo obradili i riješili vaš zahtjev.

CLAAS pohranjuje vaše podatke pohranjujemo kako bismo vas mogli optimalno savjetovati. Vaši osobni podatci bit će pohranjeni u svrhu odgovaranja na vaš upit i zatim će biti izbrisani, osim ako zbog zakonskih ili ugovornih odredbi ili vaše privole nemamo pravo na, odnosno obvezu za dulje pohranjivanje podataka. Više pojedinosti pronaći ćete u Odjeljku A.III. ovih Informacija o zaštiti podataka. Na temelju privole koju ste dali i/ili drugog pravno priznatog sredstva za dozvolu, posebno našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6 st. 1 rečenica 1. slovo f OUZP-a, vaši se podatci i dalje mogu pohranjivati, npr. u svrhu vezivanja i ponovnog pridobivanja klijenata te u vezi s obranom pravnih zahtjeva. Tijekom obrade vaših podataka, radi obrane protiv pravnih zahtjeva u okviru pravnih sporova, trajanje pohrane temelji se i na zakonskim rokovima zastare (npr. u skladu s građanskim pravom i zakonodavstvom o odgovornosti za proizvode). Naša je tehnička infrastruktura u pogledu na pohranu vaših podataka usmjerena na načela potrebe i svrsishodnosti. U skladu s time društva koncerna odnosno partnerska društva dobivaju pristup takvim podatcima koji su im potrebni za obavljanje svojih zadaća. Više pojedinosti pronaći ćete u Odjeljku A.IV.

D. Povezivanje s internetskim stranicama treće osobe

Ova internetska stranica sadrži poveznice s internetskim stranicama trećih osoba (npr. društva CLAAS grupe). Otvaranjem odgovarajuće poveznice u novom se prozoru otvara internetska stranica treće osobe. Ove informacije o zaštiti podataka ne vrijede za obradu podataka na internetskim stranicama treće osobe.