CLAAS Service & Parts

Da bude kako treba.

U tvrtki CLAAS nema anonimnih servisnih usluga. U to se uvijek možete pouzdati.

CLAAS Service & Parts

Da bude kako treba.

U tvrtki CLAAS nema anonimnih servisnih usluga. U to se uvijek možete pouzdati.

Vaši zahtjevi se poštuju.

Od vašeg stroja CLAAS na terenu do najmanjih detalja vaših dnevnih potreba: Mnogi veliki i mali kotači moraju se spojiti tako da se pažljiva sjetva pretvori u uspješnu žetvu i kako bi sve na vašoj farmi teklo glatko. Iz dana u dan, iz minute u minutu – s najvećom zamislivom pouzdanošću.

Imamo sve za vaše poslovanje.

Uz našu sveobuhvatnu paletu usluga i rezervnih dijelova, uvijek smo spremni za sve situacije i vaše zahtjeve.

Gledamo unaprijed.

Dalekovidno održavanje, precizna dijagnostika čak i na daljinu, maksimalna dostupnost rezervnih dijelova i osobna praktična pomoć – uz ove kvalitete, CLAAS Service & Parts daje vam umirujući osjećaj da ste investirali ispravno i sigurno.

Mi mislimo i ponašamo se poput vas.

Našu uslugu podupire globalni tim stručnjaka koji razmišljaju i djeluju u skladu sa zahtjevima vašeg poslovanja – te širok raspon CLAAS ORIGINAL dijelova i CLAAS FARM PARTS koji pokrivaju sva područja poljoprivrednog inženjerstva. Da bude kako treba.