Mjerenje biljaka značajkom CROP SENSOR

Produktivnost i učinkovitost su ključne riječi današnje moderne poljoprivrede. Samo oni koji uspješno upravljaju u tim okolnostima, mogu preživjeti u vremenima fluktuirajućih tržišta i neizvjesnih političkih uvjeta i održivo osigurati temelj za buduće generacije.

Mjerenje biljaka značajkom CROP SENSOR

Produktivnost i učinkovitost su ključne riječi današnje moderne poljoprivrede. Samo oni koji uspješno upravljaju u tim okolnostima, mogu preživjeti u vremenima fluktuirajućih tržišta i neizvjesnih političkih uvjeta i održivo osigurati temelj za buduće generacije.

CROP SENSOR.

S CROP SENSOR-om vam je na raspolaganju alat za optimiziranu raspodjelu dušičnih gnojiva, regulatora rasta ili sredstava za zaštitu bilja kod različitih kultura. Optimalna opskrba dušikom znatno utječe na prinos i kakvoću. Štiteći resurse, raspodjeljuje se samo potrebna količina.

Precision Farming ciklus. Uvijek s potencijalom površine na umu.

Postizanje ekonomski značajnih maksimalnih prinosa cilj je svakog poljoprivrednika. Važno je razmotriti i tretirati svako područje pojedinačno na temelju njihovih prirodnih uvjeta.

Među najznačajnijim primjenama djelomičnih površina su:

  • Temeljna gnojidba
  • N-gnojidba
  • Sjetva
  • Zaštita biljaka

Temeljna gnojidba i kalcizacija.

Rezultati istraživanja tla, zajedno s odgovarajućim zoniranjem, osiguravaju bazu podataka za specifičnu temeljnu gnojidbu i kalcizaciju. Tehnička provedba je jednostavna, ekonomska korist povezana je s karakteristikama lokaliteta: što su veće razlike u opskrbi hranjivim tvarima, to su veće moguće uštede. Uz CLAAS softver, izrada karata je jednostavna za svakoga.

Cjelovito rješenje od planiranja do ploče: karte hranjivih tvari i pH vrijednosti pokazuju gdje je tlo nedovoljno opskrbljeno. Ciljano se suprotstaviti ovom efektu i samo dodatno gnojiti ili kalcizirati tamo gdje je to potrebno za optimalnu opskrbu biljaka, realno pomaže uštedjeti novac – što je posebno važno u vrijeme povećanja cijena gnojiva!

Varijabilna N-gnojidba. Za bolji rast.

Rukovoditeljima postrojenja potreban je cjelovit i dobro zaokružen paket proizvoda koji im nudi sve opcije, a ipak ostavlja punu slobodu izbora.

Komponente – sve iz tvrtke CLAAS:

  • Online sustav senzora
  • ISOBUS terminal za upravljanje i dokumentaciju
  • Opcionalno: karte s potencijalom prinosa

Varijabilna sjetva. Koliko je potrebno i što je moguće manje.

Čak i pri sjetvi, ima smisla uzeti u obzir različite uvjete unutar jedne parcele. Ovisno o tipu tla, različiti intenziteti sjetve imaju smisla jer se, između ostalog, razlikuju uvjeti klijanja i potencijal prinosa. Na primjer, čak i danas većina poljoprivrednika određuje različite stope sjetve za svoje pojedinačne parcele.

Prednosti i koristi.

  • Ujednačeni biljni usjevi
  • Iskorištenje potencijala prinosa
  • Olakšana vršidba

Varijabilna zaštita biljaka.

Osim gnojidbe specifične za određenu djelomičnu površinu, i zaštita biljaka specifična za određenu djelomičnu površinu postaje sve važnija. Danas je glavno područje primjene obično upotreba regulatora rasta. Oni se mogu, analogno N-gnojivu, prema potrebi, prikladno primijeniti na parceli pomoću optičkog senzora za biljke. Regulacija se pritom temelji na indeksu biomase. U načelu, slabiji usjevi koji imaju nizak indeks biomase trebali bi dobivati manje regulatora rasta od prosječnih usjeva. Kada bi se primijenila prosječna količina to bi bilo premalo. To bi dovelo do negativnih posljedica po zarade. Međutim, obimniji usjevi bi zbog potencijalno duljeg skladištenja trebali dobiti veću količinu, kako bi se i ovdje rizik zadržao pod kontrolom.